Netobuwie.pl

login: hasło:

jesteś:niezalogowany

strona główna

Polityka plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności i Plików Cookies Sklepu internetowego www.fart.biz.pl  (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego www.fart.biz.pl, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

   

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. Firma Handlowa "FART" M. KASPEREK, A. PAJĄK Spółka jawna z siedzibą w Krakowie (30-719) przy ul. Gromadzkiej 66G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143591, NIP: 679-25-26-429, REGON 357002413.

   

 3. Zamawiający ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jedynie po dokonaniu rejestracji Konta Zamawiającego. Rejestracja Konta Zamawiającego polega na podaniu przez Zamawiającego następujących danych osobowych: nazwa firmy, imię i nazwisko, nr NIP, adres, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail oraz na ustaleniu Hasła, bowiem adres e-mail stanowi jednocześnie Login do Konta Zamawiającego. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

   

 4. Zamawiający może również dodatkowo dopisać się do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego, wprowadzając

   

 5. Zamawiający dopisując się listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego otrzymuje, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość z linkiem i prośbą o potwierdzenie dopisania się do listy subskrybentów poprzez kliknięcie na umieszczony w wiadomości link aktywacyjny. Dopiero kliknięcie w ten link powoduje dopisanie adresu e-mail do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego.

 

 1. Zamawiający ma możliwość zalogowania się poprzez stronę www Sklepu internetowego, weryfikując się na stronie poprzez podanie Logonu oraz Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

   

 2. Dane osobowe Zamawiających w Sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania ze strony www Sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym.

   

 3. W przypadku, gdy Zamawiający wyraża zgodę na subskrypcję newslettera Sklepu internetowego jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, czy też informujących o najnowszych promocjach oraz nowych Towarach w Sklepie internetowym.

   

 4. Dane osobowe zarejestrowanych Zamawiających Sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się za pomocą hasła i adresu email podanego w trakcie rejestracji na stronie www Sklepu internetowego.

   

 5. Zamawiający ma w każdym czasie możliwość zmiany lub usunięcia podanych danych osobowych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie www Sklepu internetowego.

 6. Dodanie adresu email do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego jest dobrowolne.Klient ma możliwość w każdym czasie do zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z subskrypcji newslettera Sklepuinternetowego bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, poprzez kliknięcie na link zamieszczony w każdym przesłanym newsletterze lub bezpośrednio kontaktując się ze Sprzedającym.

   

 7. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu email i Hasła w treści emaila, czy też w innym miejscu niż strona www Sklepu internetowego, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Zamawiających osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Zamawiającego, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

   

 8. Sprzedający jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających i subskrybentów newslettera Sklepu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

   

 9. Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta Zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Zamawiającego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

   

 10. Strona www Sklepu internetowego może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony www Sklep u internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę www Sklepu internetowego na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

   

 11. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu inetrnetowego do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie www Sklepu internetowego mogą służyć następującym celom:

 

 1. zapewnienia prawidłowego działania strony www Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;

 2. poprawy wydajności i optymalizacji działania strony www Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

 3. poprawy funkcjonalności strony www Sklepu internetowego. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez użytkownika, np. loginu;

 4.  targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości strony www Sklepu internetowego do potrzeb użytkownika.

 

 1. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie www Sklepu internetowego nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika strony www Sklepu internetowego.

   

 2. Pliki „cookies“ używane na stronie www Sklepu internetowego są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony www Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany powyższej Polityki poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie www Sklepu internetowego. Zmiany do niniejszej Polityki są wiążące dla nie zarejestrowanych Użytkowników Sklepu internetowego, po ich opublikowaniuna stronie www Sklepu internetoweego, od daty wskazanej przez Sprzedającego w zmienionej Polityce.

   

 2. Osoby zarejestrowane na stronie www Sklepu internetowego, tj. osoby posiadające Konto Zamawiającego, które udostępniły swój adres e-mail, zostaną poinformowane o zmianach w niniejszej Polityce poprzez wysłanie wiadomości na adres email. Osobie takiej przysługuje prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszej pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie www Sklepu internetowego. Wypowiedzenia Polityki można dokonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie jej postanowień. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie www Sklepu internetowego i wiąże się dla Sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego klienta z bazy klientów Sklepu internetowego. Nie złożenie przez klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Polityki w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Polityki oznacza akceptację zmienionej Polityki.

   

 3. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki oraz nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Polityki.

 

Kraków, dnia 17.02.2015 roku

 


 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×